Lantbruk

Lantbruket är ekologiskt och vi är anslutna till kontrollföreningen Krav. Vår produktion består av två delar: landskapsskötsel samt köttproduktion.

Vi har en besättning som i huvudsak har bestått av renrasig hereford men det håller på att ändra sig. Våra nya avelstjurar, Troll och Kurt, som båda kommer från Hästebäckens simmental, är av rasen simmental. Vi vill på detta sätt korsa fram moderdjur som ger mer mjölk till kalven som därmed får bättre tillväxt redan från start.

Djuren är under vintern i ett lösdriftstall och på sommarhalvåret går de ute och betar markerna. Vi betar bland annat naturreservatet Onsö ute i Vänern.

 


Eriksrud våren 2006