Björsäter, kvart 5.

"Vägen gick åt väster igenom de härligaste ängar, var
på sidorna beklädd med alar, som stodo liksom häckar.
Vänern syntes på högra handen. Emellan ängarna var
någon liten skog."
ur Carl Linneaus Västgötaresa jun. 19. 1746

Än idag finns vägen kvar som Carl von Linné färdades utefter
för drygt 250 år sedan. Ett par kilometer från denna väg ligger släktgården Eriksrud och våra kor betar Vänerns strand.
Hit är du också välkommen!

Nu kan man se Alfred på You Tube!

 

Lillstugan

 
Nu finns det nya foton på Lillstugan under "Kontakt & foton".

Väder Björsäter